Wyjazdy

   ZAPROSZAMY NA NASZE NAJBLIŻSZE SZKOLENIA WYJAZDOWE

05-06.10.18 r. Dyrektów przedszkoli
16-18.11.18 r. nauczycieli wf-u (i nie tylko) 
Szczegóły o wyjazdach poniżej.

SZKOLENIA WYJAZDOWE
 dla Dyrektrów przedszkoli z całej Polski

 Termin wyjazdu: 05 (piątek od. godz. 13.30) –  06.10.2018 (sobota do godz. 13.00/ fakultatywnie ze wspólnym wejściem na Ślężę do godz. 18.00):
2 szkolenia, wyżywienie obiad + okolacja+śniadanie, 1 nocleg  w pokojach 2-3 osobowych oraz bingo z nagrodami
i ognisko) w cenie 380 pln/os

Miejsce: Villa Sobótka w Strzegomianach k/Wrocławia (www.villasobotka.pl) 
Możliwość wystawienia faktury na placówkę – całościowej lub częściowej.

W trakcie wyjazdu zaplanowane mamy 2 szkolenia warsztatowe dedykowane właśnie Dyrektorom przedszkoli, które mają na celu wspomóc Państwa kompetencje komunikacyjne, czyli "Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic" oraz zapoznać z nowoczesnymi metodami radzenie sobie ze stresem na tak odpowiedzialnym stanowisku, czyli "Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej".

Poniżej dokładny plan szkoleń oraz informacje o prowadzących:

"Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej"
prowadząca: mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – absolwentka UWr na wydziale Sztuki oraz Psychologii; liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji i wspierania rozwoju dzieci metodą MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfulness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowany trener metody).

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami redukcji stresu poprzez wykorzystanie technik uważności.

Plan szkolenia:
1. Zapoznanie z podstawowymi mechanizmami powstawania stresu.
2. Rozpoznanie własnych stresorów i własnych wzorców reagowania w sytuacjach trudnych.
3. Wprowadzenie podstawowych technik wykorzystywanych w praktyce Mindfulness. 

"Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic"
prowadzący: dr Sławomir Świtała – nauczyciel akademicki AWF we Wrocławiu w Zakładzie Psychologii oraz wykładowca na SWPS we Wrocławiu. Ukończone studia AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także liczne kursy, m.in. kurs oligofrenopedagogiki. Psycholog – praktyk prowadzący zajęcia z różnych dziedzin psychologii, a także ciągle rozwijający swoje terapeutyczne kompetencje w ośrodku edukacji psychologicznej w nurcie Gestalt.

Cel zajęć: poprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii dyrektor – nauczyciel – rodzic.

Zakres zajęć:
1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
3. Aktywne słuchanie, komunikat:"ja".
4. Język ciała.
5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
7. Zasady współpracy z rodzicami i pracownikami.

Udział w warsztatach wyjazdowych umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie dyrektorów innych przedszkoli. Na wyjeździe zaplanowane mamy także dodatkowo ognisko oraz grę w bingo z nagrodami. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.09.2018 r.:

– mailem na adres biuro@euro-szkolenia.com.pl;
– telefonicznie pod nr 515 588 177;
– faksem pod nr 71/7072604.

SZKOLENIA WYJAZDOWE
 dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz innych zainteresowanych nauczycieli 

 Termin wyjazdu weekendowego: 16-18.11.2018 (4 szkolenia w 3 dni wraz z wyżywieniem: śniadanie + obiad + okolacja, 2 noclegi  w pokojach 2-3 osobowych oraz bingo z nagrodami i ognisko na Ślęży) w cenie 780 pln/os

Miejsce: Villa Sobótka w Strzegomianach k/Wrocławia (www.villasobotka.pl) 
Możliwość wystawienia faktury na placówkę – całościowej lub częściowej. 

4 szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego: 

1. Profilaktyka zdrowego kręgosłupa – zajęcia praktyczne (instruktor mgr Krystyna Klimowicz), cena 210 pln.
2. TBC, czyli Total Body Conditioning jako sposób na kształtowanie sylwetki – zajęcia praktyczne (instruktor mgr Krystyna Klimowicz), cena 210 pln. 
3. Skuteczna komunikacja z rodzicem, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie – wykład i zajęcia warsztatowe (dr Sławomir Świtała, psycholog AWF Wrocław), cena 180 pln.
4. Gry i zabawy integrujace zespół klasowy – wykład i zajęcia warsztatowe (dr Sławomir Świtała, psycholog AWF Wrocław), cena 180 pln. 

Każdy uczestnik otrzyma  4 CERTYFIKATY, materiały merytoryczne do szkoleń teoretycznych, karimatę oraz 2 filmy DVD (do prowadzenia zajęć ze zdrowego kręgosłupa oraz z TBC). 

Więcej informacji o prowadzących na naszej stronie internetowej 
www.euro-szkolenia.com.pl w zakładce "o nas".

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2018 r.:

– mailem na adres biuro@euro-szkolenia.com.pl;
– telefonicznie pod nr 515 588 177;
– faksem pod nr 71/7072604.

 

Zapraszam serdecznie do udziału w naszych warsztatach wyjazdowych.

sob

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com