Dla przedszkoli

Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018 Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Emisja głosu w pracy nauczyciela Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci sześcioletnich w kontekście ich predyspozycji poznawczych
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy kształtujące pewność siebie i wzmacniające samoocenę dziecka Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej i szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się Rozwijanie kompetencji osobowych Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie
Stres w pracy nauczyciela i sposoby radzenia sobie ze stresem i zagrożeniem wypalenia zawodowego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Sztuka zarządzania czasem, czyli jak efektywnie realizować swoje cele
Trening asertywności dla nauczycieli Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów WORD w praktyce nauczyciela (i nie tylko)
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia z gliny jako stymulacja rozwoju dzieci
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com