Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018 Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka
Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży?
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Emisja głosu w pracy nauczyciela EXCEL - kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego dla nauczycieli
Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat)
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym? Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli gry i zabawy integrujące zespół Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej i szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Pewność siebie i samoocena dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Rozwijanie kompetencji osobowych
Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko
Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce
Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma zajęć z rozciągania na lekcji wf-u
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom
Zasady zdrowego odżywiania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com