Dla szkół

Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2)
Gry i zabawy kształtujące pewność siebie i wzmacniające samoocenę dziecka Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak wspierać kreatywność dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej i szkolnej Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się
Rozwijanie kompetencji osobowych Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży
WORD w praktyce Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness)
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com