WAŻNE: jeśli Twoja placówka wymaga od firmy szkoleniowej akredytacji to spełniamy te wymogi, bo nasza Fundacja Prymus posiada uprawnia statutowe do szkoleń nauczycieli
*
ZAPRASZAMY
NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGÓW

oraz inne osoby z placówek oświatowych na nasze najbliższe 
SZKOLENIA otwarte
(do każdego zaświadczenie imienne MEiN, materiały)

- stacjonarne we Wrocławiu:.

Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) placówkach oświatowych cz. 1
cz. 1 11.09.2024 (śr.), godz. 10.00-14.00 
(5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat
25.09.24 (śr.), godz. 09.00-12.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów
01.10.24 (wt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 360 pln/os.

Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) placówkach oświatowych cz. 2
cz. 2 04.10.2024 (pt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bhp w zakresie badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy wraz z aktualnym stanem prawnym (BHP cz. 1)
09.10.24 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz.
 dyd.)

koszt szkolenia: 380 pln/os.

Samoobrona w parterze dla uczniów z elementami Jiu-Jitu
10.10.24 (czw.), godz. 10.00-12.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bhp w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy w placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (BHP cz. 2)
23.10.24 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 380 pln/os.

Aerobik w układach choreograficznych na lekcji wf
19.11.24 (wt.), godz. 10:00-12:30 (3 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 240 pln/os.

Yin yoga jako innowacyjna forma stretchingu 
28.11.24 (czw.), godz. 11.00-13.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną
10.12.24 (wt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

- online w czasie rzeczywistym:

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą - jak przygotować się do wdrożenia w placówce oświatowej
17.07.2024 (śr.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Elektroniczne legitymacje w przedszkolu i w szkole - poradnik od A do Z
30.07.2024 (wt.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
20.08.2024 (wt.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Statut szkoły i przedszkola - zasady tworzenia i nowelizacji 
(z omówieniem konieczności wprowadzenia nowych zapisów, które mają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025)
22.08.24 (czw.)godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

e-Doręczenia w placówkach oświatowych - obowiązek od 01.10.2024
06.09.24 (pt.), godz. 09.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Sygnaliści w jednostkach oświatowych - założenia nowej ustawy i obowiązek wdrożenia kanałów zgłoszeń w 2024 r. 
09.09.24 (pon.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Kompetencje cyfrowe nauczyciela
19.09.24 (czw.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 120 pln/os.

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
26.09.2023 (czw.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Budowanie odporności psychicznej uczniów poprzez sport
07.10.24 (pon.), godz. 17.00-18.30 (2 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1
22.10.24 (wt.), godz. 17.00-19.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
13.11.24 (śr.), godz. 09.00-12.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Higiena psychiczna nauczyciela, czyli jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawodowemu
19.11.24 (wt.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Urlopy pracownicze w jednostkach systemu oświaty
21.11.24 (czw.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
26.11.24 (wt.)godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu
27.11.24 (śr.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa
z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi

03.12.24 (wt.), godz. 17.00–20.00 (4 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 150 pln/os.

-  -  -

SZKOLENIA ONLINE jako FILM SZKOLENIOWY
(dostęp do nagrania na 30 dni w dowolnym miejscu i czasie)
UWAGA: do 05.05.24 WIOSENNA PROMOCJA 3+1 GRATIS

DLA NAUCZYCIELI:

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
szkolenie online 5 godz. dyd. 
(link do filmu)
koszt szkolenia: 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Word w praktyce
szkolenie online 5 godz. dyd. 
(link do filmu)
koszt szkolenia: 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln w czasie rzeczywistym)

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 210 pln/os.(zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 120 pln/os. (zamiast 150 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os.

Jak motywować dzieci do nauki
szkolenie online 2 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Jak pracować z grupą międzykulturową i uczniami z doświadczeniem migracji
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Skuteczna komunikacja z rodzicami czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie
szkolenie online 2 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
szkolenie online 2 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 99 pln/os. (zamiast 120 pln/os. w czasie rzeczywistym)

DLA DYREKTORÓW I KADRY ADMINISTRACYJNEJ:

Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza
(aktualny stan prawny)
  szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt szkolenia: 240 pln/os. (zamiast 290 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
w dowolnym terminie (2,5 godz. dydaktyczne) 
szkolenie online w formie filmu
koszt dostępu do nagrania ze szkolenia na 30 dni oraz płytą DVD z ćwiczeniami:

99 pln/os. (zamiast 180 pln stacjonarnie) 

Oferujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych z powyższych zakresów tematycznych i wielu innych.

UWAGA: szczegóły o każdym z powyższych szkoleń dostępne są po kliknięciu na jego temat, będący jednocześnie aktywnym linkiem do szkolenia

*
POLECAMY e-book 
JAK ZINTEGROWAĆ UCZNIÓW W KLASIE
20 gier i zabaw integrujących zespół
 

autorstwa psychologa dr Słwomira Świtały
PROMOCJA WIELKANOCNA (do 20.07.2024)
cena 29,90 pln (zamisat 39,90 pln)---> więcej informacji o e-booku pod linkiem http://www.euro-szkolenia.com.pl/m,5357,e-book.html, a formularz zamowienia znajduje się tutaj pod linkiem ---> https://forms.gle/BWbZZ9vtyDVWqwuy5
 .

aa

*

ZAPRASZAMY

Dyrektorów ze szkół i przedszkoli z całej Polski
na wyjazdowe szkolenia
poszerzające kompetencje managerskie do zarządzania placówką oświatową
koszt 1250 pln/os. (w cenie: 2 szkolenia, 1 nocleg ze śniadaniem, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, gry integracyjne). 
UWAGA
: dojazd we własnym zakresie

23-24.05.24 (czw.-pt.) do urokliwego Hotelu Niezły Mlyn w Czeszowie k/Trzebnicy w woj. dolnośląskim (https://www.facebook.com/hotelniezlymlyn/)

Zarządzanie kryzysem w pracy dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. 
(prowadząca: dr Kaja Kajdan - psycholożka kliniczna, coachka)

- Metody relaksacyjne jako sposób na stres w pracy zawodowej 4 godz. dyd.
(prowadząca: Agnieszka Zienkiewicz - trenerka akdry pedagogicznej, właścicielka firmy szkoleniowej)

Formularz formularz online pod linkiem https://forms.gle/VabdaDvz65wy88HX7.

pełny HTML | wersja mobilna