Dyrektor

Organizujemy stacjonarnie we WROCŁAWIU oraz ONLINE (za pośrednictwem platformy Zoom) wiele fachowych szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez Państwa delegowanym (np. kadrowym, księgowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, sekretarzom, ZSIP itd.). Szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, a większość z nich dostępna jest również w formie filmu z nagranym szkoleniem (dostęp do nagrania w dowolnym miejscu i czasie przez okres 30 dni).
Poniżej wykaz najbliższych szkoleń zaplanowanych na I semestr roku szkolnego 2023/24, a jeśli chcą Państwo zamówić jedno z nich dla placówki w formie rady szkoleniowej na wyłączność swojej kadry - zapraszamy do kontaktu z nami (tel. 515 588 177).

Nadchodzące szkolenia ONLINE w czasie rzeczywistym

30.07.2024 (wt.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
20.08.2024 (wt.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)

Elektroniczne legitymacje w przedszkolu i w szkole - poradnik od A do Z
Prowadząca: Justyna Świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)

koszt szkolenia: 290 pln/os.

22.08.2024 (czw.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.) 
Statut szkoły i przedszkola - zasady tworzenia i nowelizacji (z omówieniem konieczności wprowadzenia nowych zapisów, które mają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025)

Prowadząca: Justyna Świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)
Koszt szkolenia: 320 pln/os

06.09.24 (pt.), godz. 09.00-13.00 (5 godz. dyd.)
e-Doręczenia w placówkach oświatowych - obowiązek od 01.10.2024 r.
Prowadząca: Justyna Świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 320 pln/os.

09.09.24 (pon.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
Sygnaliści w jednostkach oświatowych - założenia nowej ustawy i obowiązek wdrożenia kanałów zgłoszeń w 2024 r. 
Prowadząca: Justyna Świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 320 pln/os.

26.09.2023 (czw.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd)
Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
Prowadząca: Elżbieta Billing (radczyni prawna, kierowniczka Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu)
koszt szkolenia: 320 pln/os.

13.11.2024 (śr.) w godz. 9.00-12.30 (4 godz. dyd.)
Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Prowadząca: Małgorzata Talaga-Duma (psychodietetyczka, edukatorka żywieniowa)
Koszt szkolenia: 290 pln/os.

21.11.24 (czw.) w godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
Urlopy pracownicze w jednostkach systemu oświaty

Prowadząca: Justyna Świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 320 pln/os.

26.11.2024 (wt.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.) 
Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
Prowadząca: Agnieszka Zienkiewicz (właścicielka firmy szkoleniowej, specjalistka TIK)

Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

Nadchodzące szkolenia STACJONARNE we Wrocławiu:

11.09.2024 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) placówkach oświatowych cz. 1
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak - specjalista ds. bhp oraz prawa pracy
Koszt szkolenia stacjonarnego: 320 pln/os. (590 pln/os. w przypadku zapisanie się na obie części)
Lokalizacja: sala szkoleniowa DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

04.10.2024 (pt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) placówkach oświatowych cz. 2
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak - specjalista ds. bhp oraz prawa pracy
Koszt szkolenia stacjonarnego: 320 pln/os. (590 pln/os. w przypadku zapisanie się na obie części)
Lokalizacja: sala szkoleniowa DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

09.10.24 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bhp w zakresie badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy wraz z aktualnym stanem prawnym (BHP cz. 1)
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak - specjalista ds. bhp oraz prawa pracy
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os.
Lokalizacja: sala szkoleniowa DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

23.10.24 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.) 
Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bhp w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy w placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (BHP cz. 2)
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak - specjalista ds. bhp oraz prawa pracy
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os.
Lokalizacja: sala szkoleniowa DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Szkolenia ONLINE w formie nagrania ze szkolenia
(dostęp do filmu na 30 dni w dowolnym miejscu i czasie):

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalistka MS Office
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 30 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 210 pln/os. 

Word w praktyce
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalistka MS Office
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 30 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 210 pln/os.

Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 30 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os.

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
Prowadząca: mgr Elżbieta Billing – radczyni prawna, kierowniczka Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 30 dni (bez możliwości zadawania pytań): 290 pln/os.

Inne szkolenia ONLINE z możliwością indywidualnego zamówienia dla Kadry Państwa placówki:

Nowelizacja Karty Nauczyciela po 1 września 2022 r.
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia: 
– dla Rady pedagogicznej online 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 290 pln/os. (online w czasie rzeczywistym) 

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora placówki oświatowej
Prowadzący: Urszula Zyśko - pedagożka, właścicielka gabinetu SI „Sentidos” we Wrocławiu
– dla Rady pedagogicznej online 1300 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 120 pln/os. (online w czasie rzeczywistym).

Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej online 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 290 pln/os. (online w czasie rzeczywistym) 

Inne tematy szkoleń realizowane przez nas online lub stacjonarnie (na ten moment nie ma zaplanowanego terminu szkolenia):

Coaching jako zarządzanie zespołem przez dyrektora placówki oświatowej w sytuacji kryzysowej(online)
Prowadząca: Kaja Kajdan - coach, psycholożka, socjolożka, certyfikowana trenerka TUS I i II stopnia
Koszt szkolenia online: 180 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

Ja i mój pracownik z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu):
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 380 pln/os.stacjonarnie

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. bhp oraz prawa pracy.
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os.

Mediacje jako skuteczny sposób na rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Marta Jeleń – radczyni prawna, mediatorka sądowa
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia BHP w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy w placówkach oświatowych - ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (BHP cz.2)
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. bhp oraz prawa pracy.
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os.

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie i naliczanie wplat (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Sobieszczańska – ekspertka w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych

Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia stacjonarnego:380 pln/os.

Prezentacje Power Point w praktyce
Prowadząca: Izabela Mädge – specjalistka MS Office
Koszt szkolenia online:

– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

RODO w placówkach oświatowych (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Małgorzata Czartoryska – radczyni prawna, ABI
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. stacjonarnie

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radczyni prawna z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. 

Statut placówki oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte online 380 pln/os.

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych (online lub stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radczyni prawna z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalistka ds. prawa oświatowego.
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os
Koszt szkolenia stacjonarnego: 290 pln/os.

Zasady oceniania uczniów (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Zarządzanie sobą w czasie z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej

Koszt: 380 pln/os.

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzących (zazwyczaj dane szkolenie  jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem:
- mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub biuro@fundacjaprymus.pl ;
- faksem pod nr 71/7072604.     

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych dla dyrektorów i kadry administracyjnej placówek, które mamy możliwośc zorganizować (stan na 15.07.22 r):
– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

Jeśli któreś z naszych szkoleń szczególnie Państwa interesuje – prosimy o informację mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub tel. 515 588 177. 

pełny HTML | wersja mobilna